Börja din resa i den sydamerikanska regnskogen

Känns det varmt? Inte så konstigt, här är luftfuktigheten hög och temperaturen ligger på +28 grader, precis som i en riktig regnskog.

upplev regnskog & hajar mitt i stan!

Välkommen in

I den mörka floden simmar ett stim pirayor och stora malar. Simmande längs botten kan du få syn på våra sötvattensstingrockor. Plötsligt faller natten, och med den bryter ett kraftigt åskväder ut.

När du kommit ut ur regnskogen kan du uppleva flodlivet från ett fiskperspektiv under vattnet. Där får du också möta våra vackra pilgiftsgrodor som signalerar sin giftighet med sina starka färger.

Regnskogen, vårt stora drivhus!

Regnskogen är vår planets stora drivhus. Dess skogar täcker bara 6 procent av jordens yta men är ändå hem för ungefär hälften av jordens nu kända arter. Den tropiska regnskogen är varm, fuktig och solbelyst. Den återfinns i ett bälte runt ekvatorn.

Tropiskt regnskogsklimat kännetecknas av att årets medeltemperatur ligger över 18 grader C. och av en riklig nederbörd, jämnt fördelad över året. Det ekologiska kretsloppet i regnskogen sker mycket snabbt. Svampar och insekter bryter ner dött material så att näringsämnen direkt blir tillgängliga för de stora träden och växterna.  Detta innebär att merparten av all näring i regnskogen är bunden i träd och övriga växter och inte i marken som i den svenska skogen. Regnskogen producerar tre gånger så mycket levande material som en svensk naturskog.

Visste du att…

… det regnar så gott som dagligen i dessa skogar och på ett år kan det komma mer än 8 m regn!

Hoten mot regnskogen

Oreglerad timmerindustri som skövlar naturskog för att komma åt enstaka träd och bygger vägar vilket leder till att människor kommer åt resten av skogen, bränner ner den för att odla.

Jordbruksmetoder som leder till utarmning och erosion.

Uppdämning av de stora floderna genom dammbyggen, vilket förstör vattnets och de vattenlevande djurens naturliga kretslopp.

Den globala uppvärmningen kan få de livgivande regnen att upphöra och förvandla Amazonas till en torr, het halvöken.

Vad kan DU göra för skillnad?

Köp inte produkter som kan vara framtagna från regnskogsträd.

Köp gärna ekologiska varor. Studera varorna i mataffären och välj bort palmolja.

Försök minska dina utsläpp av temperaturhöjande växthusgaser. 

Djur & växter i regnskogen
Chilensk Fågelspindel
Rödbukig piraya
Sötvattensstingrocka
Arrowana
Pilgiftsgrodor
Rödstjärtad antennmal