Nordisk miljö

Välkommen till det lite svalare Norden igen. I bergsjöns svala vatten trivs ett stim av röding och i den virvlande forsen simmar havsöring. Upptäck också hur mycket liv det finns i en typisk svensk sjö, som till exempel elritsor och kräftor.

Kloakäventyret

Vill du veta hur fiskar som lever i övergödda och försurade vattendrag har det? Nere i kloaken kan du se hur vi människor påverkar naturen. Klättra ned för stegen, men akta huvudet och se upp med var du sätter fötterna, här finns spruckna rör som sprutar vatten!

Visste du att...

…en liter öringsrom innehåller 6-8000 romkorn och kan befruktas med motsvarande ett knappnålshuvud med mjölke.

BB för öringar

Varje höst tar vi emot öringar från Östersjön som kommit upp i laxtrappan för att leka och hjälper dem på traven. Personalen kramar rom och mjölke från några fiskar så att du ska kunna följa ynglens livsstadier allteftersom de utvecklas. Rommen ligger sen i kläckaren fram till våren då det är dags för de små ynglen att kläckas. De små öringarna släpps sedan ut efter två-tre år när de är ca 12-15 cm.

Våra nordiska vatten

De nordiska vattnen rymmer många fantastiska och fantasieggande miljöer. Från trolskt mörka skogstjärnar till vindpinade, soldränkta klippor i skärgården. De är också hem åt en mängd speciella och intressanta djur från laxen som leker i norrlands älvar till nattliga serenader i skånska grodgölar.

Den senaste istiden slutade för ca 11 000 år sedan. Sedan dess har våra nordiska vatten utvecklats under ett stabilt tempererat klimat med 4 årstider. Klimatet i Skandinavien är milt, dels för att Golfströmmen för med sig varmt vatten men också för att vindarna för med sig varm luft från Västeuropa och Atlanten. Precis som i de tropiska områdena cirkulerar vattnet från sött till salt. Regnen i fjällkedjan fyller älvarna som rinner ut i Östersjön som i sin tur mynnar i Nordsjön.

Livet i våra vatten är anpassat för att klara av årstidernas tuffa växlingar och många djur som lever här är beroende av dem.

Östersjön är världens största brackvattenhav och vattnets salthalt varierar från 20-25 promille vid bälten till bara 3-4 promille längst upp i Bottenviken. Det är ett grunt hav med låg vattenomsättning och ett fåtal arter, vilket gör det till ett känsligt ekosystem. Det tar lång tid för vattnet i Östersjön att ersättas med nytt, det gör att de föroreningar som drabbar havet blir kvar under lång tid. 

Djur & växter i norden
Grönling
Storspigg
Elritsa
Spegelkarp
Fjällröding
Abborre
Öring
Vill du lära dig mer?