(Holothuria sp.)

Snabbfakta: 20-60 cm
Lever i: Indiska oceanen/ Stilla havet
Föda: Detritus och microorganismer

Sjögurkor har en mycket flexibel kropp och de kan ta sig genom små
öppningar. I ena änden är munnen placerad och I andra anus. Den äter upp sand
och grus från botten och sorterar av organismer den hittar i sanden. Gruset går
sedan genom kroppen och ut genom anus. Sjögurkorna innehåller ett gift,
holothurin, som den kan avge om den dör eller blir väldigt störd. Giftet är
farligt för andra djur, dock inte för människa.