(Sabellidae species)

snabbfakta:
Längd:
5-20 cm
Lever i: Globalt i tropiska vatten
Äter: Filtrerar zooplankton

Den finns många olika slags rörmaskar. De tillhör maskdjuren men bygger ett mjukt rör som skydd. Rörmaskar har när de inte blir störda sina tentakler ute och med dem fångar de föda i form av plankton. Djuren reagerar snabbt vid ljusförändringar då det kan innebära fara och drar då in sina tentakler i sitt skyddande rör.