Storspigg (Gasterosteus aculeatus) är en taggfenig fisk i familjen spiggar.Storspiggen kan bli upp till 10 centimeter lång. Störst blir de individer som lever i saltvatten. Framför den mjuka ryggfenan finns 2 till 4 (oftast 3) taggar.

Ovansidan är gröngrå och sidorna silverfärgade. Vissa populationer kan vara påtagligt mörkt färgade, mer eller mindre svarta. Under lektiden blir hanarna klarröda och/eller blåglänsande på haka, buk, nertill på sidorna samt i ögat. Kroppen är täckt av smala, benlika plattor.

Spiggar är vanligen små, långsmala fiskar på mellan 4 och 8 centimeter. Undantaget är tångspiggen, som kan nå en längd på upp emot 20 centimeter. Storspiggen, som hör till de vitt spridda arterna, blir trots sitt namn sällan över 10 centimeter lång. Framför ryggfenan finns 3 till 16 separata taggar, vilka egentligen är ombildade fenstrålar. Även på buken kan det finnas taggar. Kroppens sidor kan antingen vara släta, eller skyddas av benplattor. Det senare är vanligt på arter som förekommer i marin miljö, medan arter som främst förekommer i sötvatten oftare är släta.