Tillhör familjen äkta paddor.

Honorna kan bli upp till 10-12 cm långa men hanarna blir betydligt mindre.

Paddan lever i nästan hela Europa, delar av Nordafrika, Mellanöstern och i Sibirien.

Den är inte lika vattenkrävande som andra groddjur och därför kan man ibland hitta den i trädgården, stenrösen och skogsmarker. Den äter insekter, sniglar, spindlar och maskar. Paddan har två stora välutvecklade giftkörtlar bakom ögonen. Paddan leker, i sjöar och vattenansamlingar, på våren efter att den vaknat ur sin vinterdvala.

Den är fridlyst i Sverige.