Öringen kan bli upp till 1.5 meter lång och är nära släkt med Laxen (Salomo salar).

Det finns flera olika populationer av öring runt om i Nordatlanten, ishavet och Östersjön. Öringen föredrar svalt, strömmande vatten och söker sig gärna ner på djupet när vattnet blir varmare på sommaren.

Havsöringen är en vandrande art och leker i strömmande vattendrag under senhösten. Rommen kläcks under senvinter/våren och ynglen lever under den första tiden av näringen i gulesäcken. Efterhand börjar ynglen äta insekter och plankton för att vid 10-15 cm storlek blanda in fisk i födan. De unga fiskarna stannar i sin födelsebäck under något/några år innan de vandrar ut i havet. Öringen stannar i havet tills den ätit sig stor och lekmogen då den vandrar tillbaka till det vattendrag där den föddes för att leka.