(Barbatula barbatula)

Snabbfakta:

Längd: 10-20 cm
Lever i: Europa och norra Asien
Äter: 
mindre kräftdjur och insekter

Grönlingarna är otroligt vackra avlånga fiskar som är betraktade som hotad i Sverige. De föredrar att leva i strömmande bäckar och åar där de rotar efter små ryggradslösa djur i gruset främst nattetid.