Rödingen Förekommer i många lokala varianter och artbestämningen kan vara svår.

Den Rödingen som bor hos oss är en variant som stannar och lever på ett ställe och inte en vandrande art som flera av de andra varianterna är.

Rödingen äter larver, insekter, musslor och småfisk. Den föredrar kalla, klara fjällsjöar och söker sig ofta till djupare hålor där det finns kallare vatten.