Elritsan är en liten fisk som förekommer i nästan hela Europa och Sibirien i svala strömmande vatten, men inte i de arktiska områdena eller runt Medelhavet. Elritsan bildar gärna stim och som allätare kan de ta till sig näring från alger, andra växtdelar, insekter och små kräftdjur.