Abborren kan bli upp till 60cm men blir vanligen inte större än 20-40 cm. Dessa fiskar lever i både söt och bräckvatten och lever i både Europa och norra Asien.

Små abborrar äter plankton medan stora jaga stimfisk som löja, mört och stäm.

Abborrar leker på våren och honans ägg befruktas ofta av flera hanar.