(Anableps anableps)

Snabbfakta:
Längd:
20-30 cm
Lever i: 
Norra sydamerika och Trinidad
Äter:
Små vattenlevande djur samt insekter

Trots sitt namn har fisken inte fyra ögon, utan två delade med ett membran i mitten. Ögat gör att fisken kan se bra både uppåt i luften och nedåt i vattnet. Hjälper till att både leta föda samt upptäcka fara. Fyrögonfisken lever i både sötvatten och brackvatten runt norra Sydamerika och Trinidad. De föder levande ungar och kan vara snudd på helt fyllda med ungar innan födsel.