Aquaria Vattenmuseum öppnade 1991 och har i 26 år varit både ett vattenmuseum och en restaurang. Huset byggdes på 60-talet som en temporär byggnad i samband med bärgningen av Vasaskeppet och är inte anpassad för att inhysa bland annat en tropisk regnskog.

De senaste åren har det blivit allt tydligare att fastigheten inte mår bra. Vi har under åren lappat och lagat fastigheten, något som inte längre bär sig, varken ekonomiskt eller byggnadsmässigt. Vi har därför fattat ett beslut om att stänga Aquaria permanent den 30 september 2018, och att djuren som finns där ska få nya hem efter det.