SKOLPROGRAM

Är ni 10 personer eller fler i er grupp får ni 10% grupprabatt på entrén vid kort- eller kontantbetalning.

Inför ert besök

En bra fråga att ställa sig innan ett besök är; I vilket sammanhang i undervisningen ska besöket läggas in. Som en introduktion till något tema, för att ge ytterligare dimensioner eller som en sammanfattande avslutning? Eller kommer klassen till Aquaria för att möta en ny miljö där målet är att de ska ha fått en positiv upplevelse och ett väckt intresse för denna miljö?

Oavsett om din grupp ska gå en guidad visning eller göra ett besök på egen hand är det bra om ni förbereder er innan. Titta igenom och läs lite om våra miljöer här på hemsidan eller ring och be oss berätta mer. Prata sedan med era elever om vart ni ska åka och om deras förväntningar inför besöket. Ladda ner vårt skolmaterial och gå igenom hur ni ska arbeta med det, ska ni arbeta i grupp eller enskilt? Tänk på att ta med papper och pennor.

Studiematerial

Nedan kan du ladda ner "arbetsblad" med studiefrågor som främst är anpassade till högstadiet och gymnasiet, samt studiefrågor uppdelade på våra olika biotoper som kan anpassas till alla åldrar. Om du väljer att arbeta med ”arbetsbladen” rekommenderar vi att du delar upp klassen i grupper och låter varje grupp arbeta med ett arbetsblad var. Vissa frågor kan eleverna besvara med hjälp av den information ni hittar hos oss. Övriga frågor kan ni ta med tillbaka in i klassrummet och arbeta vidare med där. 

Betalning med faktura

Om ni vill att vi ska fakturera er för kostnaden för besöket är det viktigt att ni lämnar korrekt rekvisition eller korrekt information i entrékassan. Från er behöver vi fakturaadress, organisationsnummer, referensperson och att denna kan identifiera sig

Efter besöket

Planera gärna in en efterföljande lektion och låt eleverna reflektera över besöket hos oss. Följde ni “vattnets väg” (förskolevisning). Låt dem rita och berätta om sina upplevelser. Arbetade ni med våra arbetsblad. Låt grupperna redovisa sitt arbete inför sina klasskamrater.